HUR DE LEVANDES BOK BLIR TILL
 

 I bloggen beskriver författaren A.J. Navjord och illustratören Sonja Bergström processen med att skapa De Levandes Bok.
Allt från att skriva en synopsis till hur karaktärerna har vuxit fram, hur de valt att göra med publicering, marknadsföring och reklam samt allmänna tips för författare och illustratörer.

2016 > 09

POV-karaktärer (POV = Point of View).
Det Levandes Bok har åtta POV-karaktärer (Misty,Grad, Vlad, Marco, Orn, KC, Celena och Angie) som det skiftar mellan + introt där det är ytterligare en, blodmagikern Videll Draconem.

Jag skriver De Levandes Bok ur begränsat tredjepersonsperspektiv vilket betyder att läsaren upplever det som händer samtidigt som POV-karaktären och inte vet mer än denne vet.
Exempel på detta är när mr Barkess överraskar Misty i slutet av kapitel 1:
"Misty hoppade till och mr Barkess klev fram från skuggorna"

I kapitel 1 är alltså Misty POV-karaktären, så läsaren får se saker ur hennes perspektiv. Hon hatar sitt internat, så byggnaden beskrivs som "pissgul" och så vidare.

Läs hela inlägget »
-

ARKIV
 

ETIKETTER

KOMENTARER

LÄNKAR